BLOG

17/04/2023

Curs de Bioconstrucció a l’Escola Agrària de Gandesa

Aquest any iniciem el Curs de Bioconstrucció a l’Escola Agrària de Gandesa, ens fa molta il.lusió poder impartir-lo a la comarca veïna de la Terra Alta.
Curs de Bioconstrucció a l’Escola Agrària de Gandesa

(CAT) Curs de Bioconstrucció a l’Escola Agrària de Gandesa, els dies 4,5,6,12,13,20 i 27 de maig de 2023

Aquest any iniciem el Curs de Bioconstrucció a l’Escola Agrària de Gandesa, ens fa molta il.lusió poder impartir-lo a la comarca veïna de la Terra Alta. Tornar la bioconstrucció a l’entorn agrícola és tancar un cercle de recursos i aprofitament d’aquests, ja que en bioconstrucció s’utilitzen molts materials subproductes de l’agricultura. 

Per a nosaltres és un plaer poder plantejar aquest cop un projecte global de bioconstrucció en la finca de l’Escola Agrària de Gandesa, per tal d’anar-lo desenvolupant i construint amb aquest i futurs cursos.

Si tens ganes de conèixer més sobre la bioconstrucció, fes la teva reserva, el nombre de participants és limitat. 

Quan?

4, 5, 6, 12, 13, 20 i 27 de Maig 

Dijous i divendres de 17h a 20h 

Dissabtes 9h a 14h 

On?

A l’Escola Agrària de Gandesa i a la Finca de l’Escola 

Objectiu

Presentar conceptes bàsics, tècniques i materials que s'usen en la bioconstrucció, on ens centrarem en l’ús de la terra com a material principal. Curs molt pràctic.

Programa

 • Presentació del curs
 • Introducció a la bioconstrucció
  • Conceptes generals
  • Materials en bioconstrucció
  • Tècniques de bioconstrucció
 • Execució d’una obra
  • Tècniques de construcció amb terra
  • Reconeixent la terra i les seves propietats
  • Tècniques de construcció amb terra
  • Altres aplicacions i acabats amb terra

Inscripcions i més info:

Escola Agrària de Gandesa

Coordinació: Antoni Cutrona – Telf 977 42 01 64 – mail: acutrona@gencat.cat 

Cost del curs: 32 €

Descargar info pdf

(ES) Curso de Bioconstrucción en la Escuela Agraria de Gandesa, los días 4,5,6,12,13,20 y 27 de mayo de 2023

Este año iniciamos el Curso de Bioconstrucción en la Escuela Agraria de Gandesa, nos hace mucha ilusión poder impartirlo en la comarca vecina de la Terra Alta. Volver la bioconstrucción al entorno agrícola es cerrar un círculo de recursos y aprovechamiento de estos, puesto que en bioconstrucción se utilizan muchos materiales subproductos de la agricultura.

Para nosotros se un placer poder plantear esta vez un proyecto global de bioconstrucción en la finca de la Escuela Agraria de Gandesa, para irlo desarrollando y construyendo con este y futuros cursos.

Si tienes ganas de conocer más sobre la bioconstrucción, realiza ya tu reserva, el número de participantes es limitado.

¿Cuándo?
4, 5, 6, 12, 13, 20 y 27 de Mayo
Jueves y viernes de 17h a 20h
Sábados 9h a 14h

¿Dónde?
En la Escola Agraria de Gandesa y a la Finca de la Escuela

Objetivo
Presentar conceptos básicos, técnicas y materiales que se usan en la bioconstrucción, donde nos centraremos con el uso de la tierra como material principal. Curso muy práctico.

Programa

 • Presentación del curso
 • Introducción a la bioconstrucción
  • Conceptos generales
  • Materiales en bioconstrucción
  • Técnicas de bioconstrucción
  • Ejecución de una obra
 • Técnicas de construcción con tierra
  • Reconociendo la tierra y sus propiedades
  • Técnicas de construcción con tierra
  • otras aplicaciones y acabados con tierra

Inscripciones y más info:
Escola Agrària de Gandesa
Coordinación: Antoni Cutrona – Telf 977 42 01 64 – mail: acutrona@gencat.cat
Coste del curso: 32 €

Descargar info en pdf