Y es que con tanta lluvia… el camión también ha tenido dificultades… – Amb tanta pluja…. el camió també ha tingut alguna dificultat…Pin It on Pinterest